VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI
VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI
Hotline
Hotline:

0972234999

SẮT THÉP MIỀN NAM

BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP MIỀN NAM

STT SẢN PHẨM ĐVT BAREM THÉP MIỀN NAM
( Đã bao gồm VAT )
1 Ø 6 1 Kg 1 11.800
2 Ø 8 1 Kg 1 11.800
3 Ø 10 Cây ( 11m.7 ) 7.21 75.000
4 Ø 12 Cây ( 11m.7 ) 10.39 120.000
5 Ø 14 Cây ( 11m.7 ) 14.16 162.200
6 Ø 16 Cây ( 11m.7 ) 18.49 216.300
7 Ø 18 Cây ( 11m.7 ) 23.40 284.400
8 Ø 20 Cây ( 11m.7 ) 28.90 382.600
9 Ø 22 Cây ( 11m.7 ) 34.87 476.100
10 Ø 25 Cây ( 11m.7 ) 45.05 651.800
11 Ø 28 Cây ( 11m.7 ) 56.56 850.000
12 Ø 32 Cây ( 11m.7 ) 73.83 1.111.000
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây

 

SẮT THÉP MIỀN NAM

SẮT THÉP MIỀN NAM

SẮT THÉP MIỀN NAM

SẮT THÉP MIỀN NAM

SẮT THÉP MIỀN NAM
SẮT THÉP MIỀN NAM