VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI

VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI
VLXD QUẬN 7 - VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỸ TÀI
Hotline
Hotline:

0972234999

SẮT THÉP HOÀ PHÁT

BẢNG BÁO GIÁ SẮT THÉP HOÀ PHÁT

 

STT SẢN PHẨM ĐVT BAREM THÉP HOÀ PHÁT
( Đã bao gồm VAT )
1 Ø 6 1 Kg 1 10.500
2 Ø 8 1 Kg   1 10.500
3 Ø 10 Cây ( 11m.7 ) 7.21 75.000
4 Ø 12 Cây ( 11m.7 ) 10.39 120.000
5 Ø 14 Cây ( 11m.7 ) 14.16 162.200
6 Ø 16 Cây ( 11m.7 ) 18.49 216.300
7 Ø 18 Cây ( 11m.7 ) 23.40 284.400
8 Ø 20 Cây ( 11m.7 ) 28.90 382.600
9 Ø 22 Cây ( 11m.7 ) 34.87 476.100
10 Ø 25 Cây ( 11m.7 ) 45.05 651.800
11 Ø 28 Cây ( 11m.7 )   850.000
12 Ø 32 Cây ( 11m.7 )   1.111.000
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây
 

SẮT THÉP HOÀ PHÁT

SẮT THÉP HOÀ PHÁT

SẮT THÉP HOÀ PHÁT

SẮT THÉP HOÀ PHÁT

SẮT THÉP HOÀ PHÁT
SẮT THÉP HOÀ PHÁT